İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

TAMYOL ASFALT A.Ş. nin yaklaşımı, olumsuzlukları ve kazaları önlemek, önlenemeyen olayların ise etkilerini hafifletmek odaklıdır. Sağlık ve İş Güvenliği yönetim sisteminin, TAMYOL ASFALT A.Ş. ekiplerinin ve idari kadro tarafından benimsenen ve herkesin bu sistemleri yaşamının bir parçası haline getirebileceği bir yapıda olması esastır.

TAMYOL ASFALT A.Ş. , sağlık ve iş güvenliği kültürünü, kendi kültürünün önemli bir unsuru olarak kabul eder. Bu konuda ortak davranış, alışkanlık, inanç ve değerlerin oluşturulması ve geliştirilmesi, gerektiğinde toplum sağlığına zarar vermeden, bireyler hakkındaki bilgilerle ilgili gizlilik unsuruna dikkat edilmesi, tüm yöneticilerin ve çalışanların öncelikli görevidir.

TAMYOL ASFALT A.Ş. , yasal sorumluluk kapsamında , tüm çalışanları için iş öncesi verilen periyodik eğitimlerle sadece çalışanlarının değil aynı zamanda müşteri , tedarikçi, , alt yüklenici firma personelinin İSG kültürünü üst düzeye çekmektedir. Bu amaçla;

  • İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki tüm yasal ve diğer yükümlülükleri karşılamayı,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği iyileştirme etkinliklerinin tüm çalışanların ortak sorumluluğu olduğu ilkesini benimsemeyi,
  • Risk Değerlendirmesi ve Risk Düzeyi Azaltma etkinliklerine her düzeyde katılım için hedefler koymayı,
  • İş sağlığı ve Güvenliği kültürümüzü sürekli iyileştirerek, sürdürülebilir "Sıfır İş Kazası" hedefine ulaşmayı taahhüt etmektedir.
  • Tüm çalışanlarımız, müşterilerimiz ve ziyaretçilerimiz de dahil olmak üzere önce insan felsefesine dayanarak iş sağlığı ve güvenliği kapsamında gerekli tüm tedbirleri alarak yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesini sağlayacağımızı taahhüt etmektedir.
  • Sağlıklı ve güvenli yükselme ve sürdürülebilirlik fikri, yeniliklerle geleceğe yatırım yapmamızı sağlayan önemli bir etkendir.


  • PO-İSG Yayın Tarihi :23.01.2017 Revizyon No:01 Revizyon Tarihi :17.01.2018