Kalite Politikası

KALİTE POLİTİKASI

Tamyol A.Ş. olarak,

  • Ülkemizde hızla büyüyen inşaat sektöründe öncü kuruluşlardan biri olarak kalabilmek için müşteri istek ve beklentileri ve piyasa şartları doğrultusunda ürün ve hizmet kalitemizi sürekli geliştireceğimizi,
  • Yönetim sistemimizi gerekli tüm kaynakları sağlayarak sürekli iyileştireceğimizi,
  • Kaynak temini esnasında özellikle sürdürülebilir kaynak teminine öncelik vereceğimizi,
  • Düşük hata oranı ile düşük maliyet avantajı sağlayacağımızı,
  • Çalışanlarımızın eğitimlerle destekleyerek bilinçlendirmeyi, yenilikçi ve üretici yaklaşımları cesaretlendirmeyi
  • Tüm bunları yerine getirirken ilgili birincil ve ikincil mevzuat şartlarına, Ürün ve hizmet şartlarına, müşteri şartlarına, standart şartlarına uyacağımızı

  • taahhüt ederiz.

    PO-K Yayın Tarihi :23.01.2017 Revizyon No:01 Revizyon Tarihi :17.01.2018