Çevre Politikası

ÇEVRE POLİTİKASI

Bütün proje süreçlerimizde ; çevre duyarlılığı , çalışanlarımızın sağlık ve can güvenliği temel önceliğimizdir. Bu doğrultuda ‘’Çevre ve İnsan Sağlığı ‘’ adına gerekli tedbirler alınarak sürekli gelişim sağlamaktır.

Çevre ve yönetim sistemimizi geliştirecek ,çalışanlarımıza sağlıklı , güvenli ve temiz bir iş ortamı sağlamak amacıyla TAMYOL ASFALT AŞ aşağıdaki gereklilikleri gerçekleştirmeyi taahhüt ediyor ;

  • Ülkemizde hızla büyüyen asfalt sektöründe öncü kuruluşlardan biri olarak kalabilmek için müşteri istek ve beklentileri ve piyasa şartları doğrultusunda ürün ve hizmet kalitemizi sürekli geliştireceğimizi,
  • Yönetim sistemimizi gerekli tüm kaynakları sağlayarak sürekli iyileştireceğimizi,
  • Tüm çalışmalarımız sırasında ortaya çıkabilecek kirliliğin azaltılması ve çevrenin korunması için gerekli tedbirleri alacağımızı,
  • Kaynak temini esnasında özellikle sürdürülebilir kaynak teminine öncelik vereceğimizi,
  • Faaliyetlerimiz esnasında iklim değişikliğine sebebiyet verecek, biyoçeşitlilik ve ekosisteme zarar verecek tüm faaliyetlerden kaçınacağımızı,
  • Tüm bunları yerine getirirken ilgili birincil ve ikincil mevzuat şartlarına, müşteri şartlarına, standart şartlarına uyacağımızı,

  • taahhüt ederiz.

    PO-Ç Yayın Tarihi :23.01.2017 Revizyon No:01 Revizyon Tarihi :17.01.2018